• Slider 03

Thuốc Đạt WHO-GMP

XOANG GADOMAN

XOANG GADOMAN

XOANG GADOMAN ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG      ...

ĐẠI TRÀNG

ĐẠI TRÀNG

ĐẠI TRÀNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG      ...

PHONG TÊ THẤP

PHONG TÊ THẤP

PHONG TÊ THẤP ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG        ...

AN THẦN BỔ TÂM

AN THẦN BỔ TÂM

    AN THẦN BỔ TÂM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG    ...

GENSHU

GENSHU

    GENSHU   CÔNG THỨC: Cho 01 viên nang (tương đương khoảng 330 mg cao khô dược liệu& 230 mg bột dược liệu) - Bạch tật  lê (Fructus Tribuli terrestris) ...

Facebook

0902.558.058