• Slider 03
  • Slider 02
  • Slider 01

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

GLAMMY SLIMZ

GLAMMY SLIMZ

I-TÓM TẮT ĐẶC TÍNH VÀ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ: THẢO QUYẾT MINH(Semen Cassiae torae): Có tác dụng giải nhiệt, nhuận trường, sáng mắt, lợi tiểu, thô ...

Facebook

0902.558.058