• Slider 03

THÔNG TIN BÁO CHÍ

ÍCH MẪU

ÍCH MẪU

ÍCH MẪU 1. Tên gọi Tên thường gọi: Dã Thiên Ma (Bản Thảo Hội Biên), Đại Trát, Phản Hồn Đơn, Thấu Cốt Thảo, Thiên Chi Ma, Thiên Tằng Tháp ...

HOÀNG KỲ

HOÀNG KỲ

HOÀNG KỲ 1. Tên gọi Tên thường gọi: Đái thảm (Bản Kinh), Đái thâm, Thục chi, Bách bản, Ngải thảo, Kỵ thảo, Độc thầm (Biệt Lục), Vương tôn (Dược T&ia ...

ĐẲNG SÂM

ĐẲNG SÂM

ĐẲNG SÂM 1. Tên gọi Các loại trong họ: + Tây đảng sâm: Loài này sản xuất chính ở tỉnh Cam Túc (huyện Dân, Lâm Đàn, Đan kh& ...

CHỈ THỰC

CHỈ THỰC

CHỈ THỰC 1. Tên gọi Tên thường gọi: Vị thuốc chỉ thưc còn goi Trấp, Chấp, Kim quất, Khổ chanh, Chỉ thiệt, trái non của quả Trấp, Đổng đình, Niêm thích, Ph ...

XÀ SÀNG TỬ

XÀ SÀNG TỬ

XÀ SÀNG TỬ 1. Tên gọi Tên thường gọi: Còn gọi là cây giần sàng. Tên khoa học: Cnidium monnieri (L.) Cuss. (Selinum momnnieri L.) Họ khoa học: ...

NGŨ VỊ TỬ

NGŨ VỊ TỬ

NGŨ VỊ TỬ 1. Tên gọi Tên thường gọi: Ngũ vị tử, ngũ mai tử Phân loại: 3 loại: Nam ngũ vị (Kadsura japonica L.),  Bắc ngũ vị (Schizandra chinensis Baill.),  Mộc lan (Magnoli ...

TỤC ĐOẠN

TỤC ĐOẠN

TỤC ĐOẠN 1. Tên gọi Tên thường gọi: Tục đoạn, Sâm nam, Đầu vù, Rễ kế. Tên dược: Radix Dipsaci Tên thực vật: Dipsacus asper Wall. Tiếng Trung: 续断 2. Thông tin ...

VIỄN CHÍ

VIỄN CHÍ

VIỄN CHÍ 1. Tên gọi Tên thường gọi: Vị thuốc Viễn chí còn gọi Khổ viễn chí (Trấn Nam Bản Thảo), Yêu nhiễu, Cức quyển (Nhĩ Nhã), Nga quản chí ...

NHỤC THUNG DUNG

NHỤC THUNG DUNG

NHỤC THUNG DUNG   1. Tên gọi Tên thường gọi: Nhục thung dung còn gọi là Thung dung, Đại vân, Hắc tư lệnh (vì có tác dụng bổ thận mạnh), N ...

QUẾ

QUẾ

QUẾ 1. Tên gọi Tên thường gọi: Quế, Quế đơn, Quế bì, Ngọc thụ, Quế Trung Quốc, Nhục quế, Mạy quẻ (Tày), Kía (Dao), Quế thanh, Quế quảng,... Tên khoa học: Cinnamo ...

NHÂN SÂM

NHÂN SÂM

NHÂN SÂM 1. Tên gọi Tên thường gọi: viên sâm, dã nhân sâm Tên thuốc: Radix Ginseng. Tên khoa học: Panax ginseng C.A.Mey Họ khoa học: ...

DÂM DƯƠNG HOẮC

DÂM DƯƠNG HOẮC

DÂM DƯƠNG HOẮC 1. Tên gọi Tên thường gọi: Vị thuốc Dâm dương hoắc còn gọi Cương tiền (Bản Kinh), Tiên linh tỳ (Lôi Công Bào Chích Luận), ...

TẬT LÊ

TẬT LÊ

TẬT LÊ 1. Tên gọi Tên thường gọi: Bạch tật lê, Gai ma vương, Thích tật lê, Gai sầu, Gai trống, Gai yết hầu. Tên khoa học: Tribulus terrestris Họ khoa học: Th ...

Facebook

0902.558.058