GENSHU

Sản phẩm, Thuốc Chili System

THÀNH PHẦN: Bạch tật  lê (Fructus Tribuli terrestris): 1000 mg; Dâm dương hoắc (Herba Epimedii): 750 mg; Hải mã (Hippocampus sp): 330 mg; Lộc nhung (Cornu Cervi Pantotrichum) : 330 mg; Hải hà (Penaeus sp): 330 mg; Nhân sâm (Radix Ginseng): 297 mg; Tinh hoàn cá sấu (Penis et testis Crocodylus porosus): 250 mg; Quế…

Xem thêm